Jun 17, 2019   9:56 p.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Interakcia človek-robot pomocou gest
Title of topic in English: Human-robot interaction via gestures
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Summary: Interakcia človek-robot (HRI) je oblasť, kde aktívne prebieha výskum. Je dôležité hľadať formy a aplikácie, kde je človeku prirodzená forma komunikácie prínosom. Človek primárne komunikuje rečou, mimikou a gestami. Táto práca sa zameriava výlučne na komunikáciu s robotickým systémom pomocou gestikulácie. Úlohy: 1. Zoznámiť sa s problematikou komunikácie pomocou gest. 2. Naštudovať možnosti snímania 3D pozícií ľudských kĺbov. 3. Experimentálne porovnať dostupné riešenia pomocou plastovej figuríny. 4. Navrhnúť a implementovať algoritmus komunikácie s robotom pomocou gest. 5. Experimentálne overiť funkčnosť navrhnutého algoritmu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.