Jun 18, 2019   0:38 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Telemetrický systém pre monitorovanie včelstva
Title of topic in English: Telemetry system for hive monitoring
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Summary: Úlohou práce je navrhnúť, zrealizovať a otestovať telemetrický systém na meranie základných parametrov v úli, ako teplota vlhkosť, hlučnosť a pod., ktorý bude schopný tieto údaje odosielať bezdrôtovo priamo včelárovi. Súčasťou práce bude vytypovať komunikačný systém s nízkou spotrebou a zároveň minimálnym vplyvom na včelstvo, čo sa týka elektromagnetického smogu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ET Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.