Oct 15, 2019   4:10 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bytový dom
Title of topic in English: Apartment house
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Summary: Projekt na realizáciu stavby ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE GRAFICKÁ ČASŤ: Situácia M 1:200, (M 1:500) Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50 Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50 Pohľad M 1:50 Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1 Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50 Poster (700 x 1000mm) TEXTOVÁ ČASŤ: Technická správa Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania - pre typické podlažie Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2012 FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe (CD). Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe.Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PSA Building Construction and Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.