20. 9. 2019  22:24 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia Funkcionality Systému Manažmentu Akumulátorov
Názov témy anglicky: Battery Management System Functionality Optimisation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Baťa
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Baťa
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou manažmentu akumulátorov a preskúmať možnosti systémov manažmentu akumulátorov pre malé elektrické pretekárske vozidlo súťaže Formula Student. Ďalej je potrebné zoznámiť sa s hardvérom aktuálne používaného systému, navrhnúť pokročilú softvérovú funkcionalitu celého systému a nakoniec ju implementovať do reálneho vozidla.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.