Nov 12, 2019   10:01 p.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rezidencia veľvyslanca
Title of topic in English: Ambassador Residence
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Martin Kusý
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Faculty of Architecture
Max. no. of students: 4
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Martin Kusý
Summary: Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady a 3D zobrazenie v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov. 2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce). 3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AU Architecture and Urban Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.