21. 10. 2019  7:34 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nesúmerné stavy na vonkajších elektrických vedeniach
Názov témy anglicky: Asymetric states on overhead power lines
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Abstrakt: 1) Všeobecne spracujte problematiku výpočtu stavovej rovnice. 2) Definujte súmerné a nesúmerné stavy na VEV. 3) Spracujte výpočet pre všeobecné nesúmerné stavy. 4) Vytvorte program na výpočet týchto stavov. 5) Výsledky verifikujte pomocou alternatívneho výpočtu MKP.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ENE elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.