19. 6. 2019  21:16 Alfréd
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Postupy kalibracie a nastavenia priemyselných robotov a ich vyhodnotenie
Název tématu anglicky: Calibration procedures and industrial robot settings and their evaluation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Anotace: Náplňou práce je oboznámenie sa s teóriou kalibrácie presných meraní a ich postupov pre priemyselné roboty. Navrhnutie postupu, nameranie hodnôt ich vyhodnotenie spolu s porovnaním s bežne používanými priemyselnými postupmi. Nájsť proces optimalizácie merania a taktiež stanovenie metodiky kalibrácie v súlade s platnými normami a požiadavkami.
Anotace anglicky: The aim of the thesis is to familiarize students with the theory of calibration of precise measurements and their procedures for industrial robots. Designing the procedure, measuring the values of their evaluation together with comparison with commonly used industrial procedures. Find a measurement optimization process and also set a calibration methodology in accordance with applicable standards and requirementsOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-MT metrológia-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-MET metrológia-- nezadáno -- -- nezadáno --