24. 6. 2019  22:04 Ján
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
Název tématu anglicky: Evaluation of uncertainties in the calibration
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
Anotace: Je treba navrhnúť korektné metódy vyhodnotenia kalibračných kriviek na báze štatistických metód, urobiť ich klasifikáciu a aplikovať na konkrétne dáta kalibrácie
Anotace anglicky: It is fair to propose methods for evaluating calibration curves based on statistical methods, making them a classification applied to a specific calibration data.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-MT metrológia-- nezadáno -- -- nezadáno --