26. 6. 2019  22:55 Adriána
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii
Názov témy anglicky: Evaluation of uncertainties in the calibration
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
Anotácia: Je treba navrhnúť korektné metódy vyhodnotenia kalibračných kriviek na báze štatistických metód, urobiť ich klasifikáciu a aplikovať na konkrétne dáta kalibrácie
Anotácia anglicky: It is fair to propose methods for evaluating calibration curves based on statistical methods, making them a classification applied to a specific calibration data.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MT metrológia-- nezadané -- -- nezadané --