22. 11. 2019  20:52 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie informačných technológií v riadení vzťahov so zákazníkmi (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Use of information technology in Customer Relationship Management
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a uskutočnenej analýzy navrhnúť opatrenia na zlepšenie využívania informačných technológií v riadení vzťahov so zákazníkmi v priemyselnom podniku. Druhá kapitola práce bude zameraná na analýzu využitia informačných technológií v riadení vzťahov so zákazníkmi v priemyselnom podniku. V poslednej časti práce bude vypracovaný návrh konkrétnych opatrenia na zlepšenie využívania informačných technológií v riadení vzťahov so zákazníkmi v priemyselnom podniku, pričom záver práce bude tvoriť celkové zhodnotenie návrhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.