16. 12. 2019  13:15 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal of marketing activities reflecting the current situation on the labor market
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a uskutočnenej analýzy navrhnúť opatrenia na zlepšenie využívania marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce. Druhá kapitola práce bude zameraná na analýzu využitia marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce v priemyselnom podniku. V poslednej časti práce bude vypracovaný návrh konkrétnych opatrenia na zlepšenie využívania marketingových aktivít reflektujúcich na aktuálnu situáciu na trhu práce v priemyselnom podniku, pričom záver práce bude tvoriť celkové zhodnotenie návrhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.