16. 12. 2019  8:00 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Digitálny marketing - analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Digital marketing - analysis of individual tools and their usability in industrial enterprise (listed for year 2019/2020)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na digitálny marketing, analýza jednotlivých nástrojov a ich využiteľnosť v priemyselnom podniku. Analýza bude zameraná na digitálny marketing spoločnosti, analýzu jednotlivých nástrojov a či sa a akým spôsobom ich priemyselný podnik využíva.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.