9. 12. 2019  8:05 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh uplatnenie online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku - ŠVEC a SPOL, s.r.o. Vráble (vypísané pre ak.rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal of application of online marketing analytical tools in industrial company - ŠVEC and SPOL, s.r.o. Vráble
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Abstrakt: Teoretické vymedzenie online marketingových analytických nástrojov. Analýza súčasného stavu online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble. Návrh uplatnenia online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o., Vráble. Zhodnotenie prínosu návrhu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.