16. 10. 2019  19:21 Vladimíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Evolúcia umelého života
Název tématu anglicky: Evolution of artificial life
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je návrh jednoduchých systémov (organizmov), ktorých základom bude umelá neurónová sieť (UNS) a návrh metód evolúcie ich správania sa v prostredí, kde umelé organizmy koexistujú navzájom v spoločenstve viacerých živočíšnych druhov. Metódy učenia budú mať základ v evolučných výpočtových prístupoch. Výpočtové prostredie, v ktorom sa projekt bude realizovať je Matlab.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.