Oct 17, 2019   9:38 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Evolúcia umelého života
Title of topic in English: Evolution of artificial life
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je návrh jednoduchých systémov (organizmov), ktorých základom bude umelá neurónová sieť (UNS) a návrh metód evolúcie ich správania sa v prostredí, kde umelé organizmy koexistujú navzájom v spoločenstve viacerých živočíšnych druhov. Metódy učenia budú mať základ v evolučných výpočtových prístupoch. Výpočtové prostredie, v ktorom sa projekt bude realizovať je Matlab.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.