22. 9. 2019  16:40 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Evolúcia umelého života
Názov témy anglicky: Evolution of artificial life
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je návrh jednoduchých systémov (organizmov), ktorých základom bude umelá neurónová sieť (UNS) a návrh metód evolúcie ich správania sa v prostredí, kde umelé organizmy koexistujú navzájom v spoločenstve viacerých živočíšnych druhov. Metódy učenia budú mať základ v evolučných výpočtových prístupoch. Výpočtové prostredie, v ktorom sa projekt bude realizovať je Matlab.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.