18. 9. 2019  13:58 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakteristiky LED svietidiel pre vonkajšie osvetlenie
Názov témy anglicky: Characteristics of LED luminaires for outdoor lighting
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Abstrakt: 1. Špecifikujte základné a rozšírené parametre LED svietidiel 2. Vykonajte merania vybraných typov LED svietidiel pre vonkajšie osvetlenie, merania vyhodnoťte a výsledky porovnajte 3. Vypracujte modelové výpočty vonkajšieho osvetlenia s typickými krivkami svietivosti LED svietidiel, výsledky výpočtov vyhodnoťteObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.