24. 10. 2020  11:19 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky:
Proposal of measures for improvement of organizational structure of industrial enterprise management
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia priemyselného podniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.