27. 10. 2020  8:29 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Metódy analýzy magnetických vlastností feromagnetických ocelí so zameraním na ich nedeštruktívnu defektoskopiu.
Názov témy anglicky:
Analysis of magnetic properties of ferromagnetic steels with respect to non-destructive defectoscopy.
Stav témy:
Vedúci práce:
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Anotácia:
Práca v rámci je zameraná na pokročilé metódy analýzy štruktúry feromagnetických materiálov. Existuje niekoľko modelov opisujúcich magnetizačné procesy feromagnetických materiálov a efekty vznikajúce pri ich premagnetovaní, pričom každý z nich je vhodný pre špecifické aplikácie. Cieľom práce je výber vhodného modelu a postupov pre účely stanovenia špecifických štruktúrnych parametrov materiálu s ohľadom na jeho nedeštruktívnu defektoskopiu, ako aj optimalizácia metódy merania a identifikácie vybraných parametrov.
Anotácia anglicky:
Work is focused on advanced methods of structural analysis of ferromagnetic materials. There are several models available for modeling of magnetization processes of ferromagnetic materials as well as of various effects arising during magnetization. The goal is to find a proper model and procedure for structural analysis of material with respect to non-destructive defectoscopy as well as optimisation of measurement and identification of selected model parameters.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TE teoretická elektrotechnika