16. 9. 2019  7:00 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)
Názov témy anglicky: Voltage / frequency converter
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eva Králiková
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eva Králiková
Abstrakt: Cieľom BP je návrh a realizácia prípravku do cvičení, ktorý tvorí prevodník U/f so zámerne zvýraznenými chybovými vlastnosťami a ktoré je možné podľa potreby modifikovať. V rámci práce je potrebné vykonať analýzu problematiky, navrhnúť vhodné riešenie prevodníka, realizovať experimentálne zapojenie, vytvoriť príslušný firmware a na ňom overiť jeho vlastnosti. Práca je vhodné pre študenta so základnými znalosťami z konštruovania elektronických obvodov a programovania mikrokontrolérov typu Arduino.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ET elektrotechnika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.