Jun 17, 2019   7:15 p.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Prevodník napätie / frekvencia (pre pedagogické účely)
Title of topic in English: Voltage / frequency converter
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Eva Králiková
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Eva Králiková
Summary: Cieľom BP je návrh a realizácia prípravku do cvičení, ktorý tvorí prevodník U/f so zámerne zvýraznenými chybovými vlastnosťami a ktoré je možné podľa potreby modifikovať. V rámci práce je potrebné vykonať analýzu problematiky, navrhnúť vhodné riešenie prevodníka, realizovať experimentálne zapojenie, vytvoriť príslušný firmware a na ňom overiť jeho vlastnosti. Práca je vhodné pre študenta so základnými znalosťami z konštruovania elektronických obvodov a programovania mikrokontrolérov typu Arduino.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ET Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.