16. 10. 2019  21:36 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Súčasné možnosti uplatnenia koncepcie Industry 4.0 (2019/2020)
Názov témy anglicky: Current possibilities of applying the concept of Industry 4.0 (2019/2020)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na zistenie uplatňovania koncepcie Industy 4.0 v priemyselných podnikoch/ priemyselnom podniku na Slovensku: - aké podniky danú koncepciu už majú implementovanú - ako sa dá implementovať - aké sú výhody/nevýhody koncepcie a pod.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.