20. 9. 2019  22:12 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh automatizovaného systému pre meranie intenzity osvetlenia vo verejnom osvetlení
Názov témy anglicky: Design of measurement system of illuminance in road lighting
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Abstrakt: 1. Spravte rešerš metód merania intenzity osvetlenia vo verejnom osvetlení 2. Analyzujte problematiku automatických meracích systémov na báze platformy ARDUINO 3. Vypracujte návrh automatizovaného systému pre vybraný druh intenzity osvetlenia 4. Zostrojte automatizovaný systém merania vybranej intenzity osvetlenia na základe návrhuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.