20. 9. 2019  22:59 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Goniofotometria svetelných zdrojov a svietidiel
Názov témy anglicky: Goniophotometry of luminaires and lamps
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Roman Dubnička, PhD.
Abstrakt: 1. Spravte rešerš ohľadne merania kriviek svietivosti svetelných zdrojov a svietidiel za pomoci goniofotometrov 2. Na základe rešerše posúďte možnosti merania kriviek svietivosti v laboratóriu svetelnotechnických zariadení 3. Vykonajte meranie kriviek svietivosti rôznych typov svetelných zdrojov a svietidiel. Na základe vykonaných meraní zhodnoťte problematiku goniofotometrovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetikaB-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.