Jun 20, 2019   0:52 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zefektívnenie procesu výberu a hodnotenia dodávateľov vybranej spoločnosti s využitím metód operačnej analýzy - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (2019/2020)
Title of topic in English: Streamlining the process of selection and evaluation of suppliers selected company using methods of operational research - ANTOLIN TRNAVA s.r.o. (2019/2020)
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Summary: V spoločnosti ANTOLIN TRNAVA s.r.o. bude študent/študentka analyzovať procesy výberu a hodnotenia dodávateľov. Na základe výsledkov a zisteného nevyhovujúceho stavu navrhne zlepšenie/zdokonalenie týchto procesov s využitím metód operačnej analýzy (metód lineárneho a matematického programovania, sieťovej analýzy, teórie grafov s sietí a podobne).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.