8. 8. 2020  4:48 Oskar
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Skúmanie kódov pre záchranu údajov
Názov témy anglicky: Research of codes for data recovery
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Abstrakt:
1. Vykonajte štúdiu techník záchrany údajov v dátových úložiskách; 2. Spracujte preštudovanú problematiku z bodu 1. vo forme vhodnej pre výučbu; 3. Vykonajte analýzu využitia rôznych kódov pre záchranu údajov v dátových úložiskách; 4. Vykonajte kritické zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.