24. 2. 2020  6:02 Matej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Skúmanie kódov pre záchranu údajov
Názov témy anglicky: Research of codes for data recovery
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Abstrakt: 1. Vykonajte štúdiu techník záchrany údajov v dátových úložiskách; 2. Spracujte preštudovanú problematiku z bodu 1. vo forme vhodnej pre výučbu; 3. Vykonajte analýzu využitia rôznych kódov pre záchranu údajov v dátových úložiskách; 4. Vykonajte kritické zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.