Jan 26, 2020   6:32 p.m. Tamara
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výskum možností využitia umelej inteligencie v digitálnych komunikačných systémoch
Title of topic in English: Research of AI applicability digital communications systems
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Summary: 1. Preštudujte dostupnú literatúru súvisiacu s témou danej záverečnej práce. 2. Spracujte preštudovanú problematiku tak aby sa dala využiť ako výučbový materiál na predmete Bezdrôtové komunikácie. 3. Vytvorte programové prostriedky na analýzu vybraných komunikačných techník využívajúcich umelú inteligenciu (ďalej AI) v systéme MATLAB. 4. Vykonajte analýzu vybraných komunikačných techník využívajúcich AI. 5. Vykonajte diskusiu dosiahnutých výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-TLK Telecommunications

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.