14. 12. 2019  0:08 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výskum možností využitia umelej inteligencie v digitálnych komunikačných systémoch
Názov témy anglicky: Research of AI applicability digital communications systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Abstrakt: 1. Preštudujte dostupnú literatúru súvisiacu s témou danej záverečnej práce. 2. Spracujte preštudovanú problematiku tak aby sa dala využiť ako výučbový materiál na predmete Bezdrôtové komunikácie. 3. Vytvorte programové prostriedky na analýzu vybraných komunikačných techník využívajúcich umelú inteligenciu (ďalej AI) v systéme MATLAB. 4. Vykonajte analýzu vybraných komunikačných techník využívajúcich AI. 5. Vykonajte diskusiu dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.