May 27, 2020   12:21 p.m. Iveta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Výskum možností využitia genetických algoritmov na optimalizáciu sietí
Title of topic in English: Research of genetic algorithms applicability for network optimization
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Summary: 1. Preštudujte dostupnú literatúru súvisiacu s témou danej záverečnej práce. 2. Spracujte preštudovanú problematiku tak aby sa dala využiť ako výučbový materiál na predmete Bezdrôtové komunikácie. 3. Vytvorte programové prostriedky na analýzu vybraných genetických algoritmov na optimalizáciu sietí v systéme MATLAB. 4. Vykonajte analýzu vybraných vybraných genetických algoritmov na optimalizáciu sietí. 5. Vykonajte diskusiu dosiahnutých výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-TLK Telecommunications

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.