24. 10. 2020  22:26 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Výskum možností využitia genetických algoritmov na optimalizáciu sietí
Názov témy anglicky:
Research of genetic algorithms applicability for network optimization
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Abstrakt:
1. Preštudujte dostupnú literatúru súvisiacu s témou danej záverečnej práce. 2. Spracujte preštudovanú problematiku tak aby sa dala využiť ako výučbový materiál na predmete Bezdrôtové komunikácie. 3. Vytvorte programové prostriedky na analýzu vybraných genetických algoritmov na optimalizáciu sietí v systéme MATLAB. 4. Vykonajte analýzu vybraných vybraných genetických algoritmov na optimalizáciu sietí. 5. Vykonajte diskusiu dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.