20. 9. 2019  22:15 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Programové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Názov témy anglicky: Software solution of camera system for 3D spherical video conference
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Abstrakt: Súčasné systémy pre audiovizuálny prenos poskytujú iba obmedzené možnosti voľby smeru pohľadu na mieste prenosu väčšinou bez možnosti 3D vnemu. Súčasné technologické možnosti by pri vhodnom usporiadaní kamier mohli poskytnúť sledovanie vzdialeného priestoru na diaľku s multismerovým 3D pohľadu, zobrazenie 3D objektu na vzdialenom mieste alebo možnosť sledovania vzdialeného priestoru s viacerých miest. 1. Naštudujte možnosti rozšírenej funkcionality 3D viacsmerového video prenosu. 2. Navrhnite a podľa možností aj zrealizujte systém na viacsmerový 3D video prenos. 3. Vyhodnoťte navrhnuté riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.