Aug 23, 2019   1:01 p.m. Filip
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Programové riešenie kamerového systému pre 3D video konferenčný prenos
Title of topic in English: Software solution of camera system for 3D spherical video conference
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Summary: Súčasné systémy pre audiovizuálny prenos poskytujú iba obmedzené možnosti voľby smeru pohľadu na mieste prenosu väčšinou bez možnosti 3D vnemu. Súčasné technologické možnosti by pri vhodnom usporiadaní kamier mohli poskytnúť sledovanie vzdialeného priestoru na diaľku s multismerovým 3D pohľadu, zobrazenie 3D objektu na vzdialenom mieste alebo možnosť sledovania vzdialeného priestoru s viacerých miest. 1. Naštudujte možnosti rozšírenej funkcionality 3D viacsmerového video prenosu. 2. Navrhnite a podľa možností aj zrealizujte systém na viacsmerový 3D video prenos. 3. Vyhodnoťte navrhnuté riešenie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.