19. 6. 2019  22:51 Alfréd
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Bezpečnosť autonómnych vozidiel
Název tématu anglicky: Safety of autonomous vehicles
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Anotace: Téma je venovaná autonómnej dopravy z pohľadu bezpečnosti vozidla v cestnej premávke. Pri meniacich sa poveternostných podmienkach sa menia aj jazdné vlastnosti vozidla. V práci bude riešená problematika dynamiky vozidla za meniacich sa poveternostných podmienok. Zohľadnené budú systémy autonómneho riadenia a interakcia s cestnou infraštruktúrou. Výsledkom práce bude dynamický realtimový model vozidla s predikciou chovania sa vozidla pre meniacich sa poveternostných podmienkach implementovaný do systému riadenia autonómneho vozidla.
Anotace anglicky: The thesis deal with autonomous transport in terms of vehicle safety in road traffic. When changing weather conditions, the driving characteristics of the vehicle change. The work will solve the problem of vehicle dynamics under changing weather conditions. Autonomous management systems and interaction with road infrastructure will be taken into account. The result of the work will be a dynamic real-time model of the vehicle with the prediction of the vehicle behavior for changing weather conditions implemented into the autonomous vehicle control system.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-DSZ dopravné stroje a zariadenia-- nezadáno -- -- nezadáno --