May 26, 2019   3:08 a.m. Dušan
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Uplatnenie štatistických metód v manažérstve kvality v priemyselnom podniku (pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Using the statistical methods in the industrial company (pre ak. rok 2019/2020)
State of topic: approved (doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Summary: Cieľom práce je zanalyzovať súčasný stav v organizácii, odhaliť nedostatky v organizácii (napr. nezhodný výrobok) a pomocou vhodnej štatistickej metódy (nástroja) navrhnúť riešenie, ktoré povedie k jeho odstráneniu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-KPR Quality of Production-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.