17. 6. 2019  20:59 Adolf
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky (odpady, obaly, reklamácie) v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (vypísané pre rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: Proposal of streamlining processes of reverse logistics (waste, packaging, complaints) in the context of sustainable development in industrial enterprise
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je na základe teoretického vymedzenia spätnej logistiky v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a analýzy súčasného stavu v oblasti uplatňovania spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja vo vybranom priemyselnom podniku navrhnúť systém opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej spätnej logistiky a následne budú zhodnotené prínosy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.