27. 6. 2019  12:50 Ladislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky (odpady, obaly, reklamácie) v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku (vypísané pre rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal of streamlining processes of reverse logistics (waste, packaging, complaints) in the context of sustainable development in industrial enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je na základe teoretického vymedzenia spätnej logistiky v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a analýzy súčasného stavu v oblasti uplatňovania spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja vo vybranom priemyselnom podniku navrhnúť systém opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej spätnej logistiky a následne budú zhodnotené prínosy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PMA priemyselné manažérstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.