May 27, 2019   1:24 p.m. Iveta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení na zlepšenie procesov spätnej logistiky v podniku (vypísané pre rok 2019/2020)
Title of topic in English: Proposal of measures to improve the processes of reverse logistics in the company
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretického vymedzenia spätnej logistiky v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a analýzy súčasného stavu v oblasti uplatňovania spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja vo vybranom priemyselnom podniku navrhnúť systém opatrení v oblasti uplatňovania udržateľnej spätnej logistiky a následne budú zhodnotené prínosy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.