13. 11. 2019  8:58 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Marketingová stratégia podniku pri jeho vstupe na globálny trh
Názov témy anglicky: Marketing strategy of the company when entering the global market
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Abstrakt: Teoreticky popísať marketingovú stratégiu a trendy vývoja. Zanalyzovať súčasný stav v oblasti marketingovej stratégie, vo využívaní marketingu a jeho nástrojov v priemyselnom podniku. Navrhnúť možnosti formovania marketingovej stratégie v priemyselnom podniku a zhodnotiť prínos navrhovaných riešení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PMA priemyselné manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.