13. 12. 2019  7:05 Lucia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Formovanie podnikovej kultúry v kontexte vplyvu na stabilitu zamestnancov v HKS Forge s.r.o. Trnava
Názov témy anglicky: Formation of corporate culture in the context of employee stability impact in HKS Forge s.r.o. Trnava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Abstrakt: Teoreticky popísať podnikovú kultúru a spôsoby jej formovania. Zanalyzovať aktuálnu situáciu v predmetnej oblasti a navrhnúť možnosti systematického formovania kultúry v podniku. Zhodnotiť prínos návrhov pre podnik.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.