26. 6. 2019  14:15 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Metrologická kontrola zariadení určených na meranie hladiny vo veľkokapacitných nádržiach
Název tématu anglicky: Metrological verification of equipment for level measurement in large capacity tanks
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.
Anotace: Práca rieši návrh metrologickej kontroly zariadení využívaných na meranie výšky hladiny vo veľkokapacitných nádržiach. V práci bude vykonaná analýza bežne používaných zariadení na meranie výšky hladiny v nádržiach a spôsobu ich metrologickej kontroly. Cieľom práce bude navrhnúť novú metódu metrologickej kontroly, ktorá bude použiteľná v mieste inštalácie zariadení bez potreby ich prevozu na metrologické pracovisko. Výsledkom práce bude nová metóda vrátane vyhodnotenia neistôt.
Anotace anglicky: The work solves the proposal of metrological control of devices used for level measurement in large capacity tanks. The work will analyse commonly used equipment for level measurement in tanks and their metrological control. The aim of the work will be to propose a new method of metrological control, which will be applicable in the place of installation of equipment without the need to transport them to the metrology workplace. The result of the work will be a new method including evaluation of uncertainties.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-MET metrológia-- nezadáno -- -- nezadáno --