17. 7. 2019  0:39 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Název tématu anglicky: Measurement of fuel levels in bulk containers
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Anotace: Práca rieši návrh metódy založenej na meraní tlakovej diferencie, ktorá sa využije pre stanovenie výšky hladiny vo veľkokapacitných zásobníkoch na pohonné hmoty. V rámci práce sa vykoná analýza doterajších metód merania výšky hladiny v predmetných zásobníkoch. Zároveň bude navrhnutá nová metóda, ktorá bude podložená experimentom. Výsledky merania musia preukázať znalosť vyhodnotenia, resp. nameraných hodnôt vrátane vyhodnotenia neistôt.
Anotace anglicky: The work deals with the design of the method based on the measurement of the pressure difference, which is used for the determination of the level in the bulk fuel tanks. The work will analyze the current methods of measuring the level in the containers. At the same time, a new method will be proposed, which will be supported by experiment. The measurement results must demonstrate the knowledge of the evaluation, respectively. measured values, including evaluation of uncertainties.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-MT metrológia-- nezadáno -- -- nezadáno --