Oct 23, 2019   7:45 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení na zlepšenie vybranej činnosti personálneho manažmentu vo vybranom priemyselnom podniku (ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Proposal of measures to improve selected personnel activities in selected industrial enterprise (academic year 2019/2020)
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Summary: Študent/študentka si vyberie personálnu činnosť (získavanie výber, adaptácia, hodnotenie, vzdelávanie zamestnancov), ktorú podnik potrebuje zlepšiť. Cieľom bakalárskej práce bude na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu navrhnúť opatrenia na zlepšenie vybranej personálnej činnosti. Prvá kapitola bude venovaná teoretickým východiskám vybranej problematiky. Druhá kapitola sa zameria na analýzu podniku a analýzu vybranej personálnej činnosti. V tretej kapitole budú navrhnuté opatrenia na zlepšenie vybranej personálnej činnosti, ktoré budú koncipované na základe vykonanej analýzy súčasného stavu. V poslednej kapitole budú zhodnotené jednotlivé navrhnuté opatrenia z hľadiska prínosov pre podnik, resp. pre zamestnancov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPP Personnel Policy in Industrial Plant

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.