Oct 19, 2019   2:03 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Bezdrôtové nízko-príkonové zobrazovacia jednotka pre internet vecí
Title of topic in English: Wireless low-power display for IoT
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Summary: Cieľ: Cieľom práce je navrhnúť nízkopríkonovú zobrazovaciu jednotku schopnú komunikovať s nadriadeným systémom pomocou vhodnej komunikačnej platformy a zároveň s aplikáciou v smartfóne. Úlohy: Analyzovať rôzne možnosti bezdrôtovej komunikácie medzi zariadeniami z hľadiska jeho spotreby, lokalizovateľnosti, bitového toku, dostupnosti a ceny. Vybrať vhodný riadiaci mikroprocesor. Na základe získaných poznatkov navrhnúť vhodný koncept zapojenia. Na ovládanie zariadenia vyvinúť aplikáciu pre smartfón. Overiť jeho vlastnosti na zostrojenom prototype.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.