22. 9. 2019  16:09 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bezdrôtové nízko-príkonové zobrazovacia jednotka pre internet vecí
Názov témy anglicky: Wireless low-power display for IoT
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Kubinec, PhD.
Abstrakt: Cieľ: Cieľom práce je navrhnúť nízkopríkonovú zobrazovaciu jednotku schopnú komunikovať s nadriadeným systémom pomocou vhodnej komunikačnej platformy a zároveň s aplikáciou v smartfóne. Úlohy: Analyzovať rôzne možnosti bezdrôtovej komunikácie medzi zariadeniami z hľadiska jeho spotreby, lokalizovateľnosti, bitového toku, dostupnosti a ceny. Vybrať vhodný riadiaci mikroprocesor. Na základe získaných poznatkov navrhnúť vhodný koncept zapojenia. Na ovládanie zariadenia vyvinúť aplikáciu pre smartfón. Overiť jeho vlastnosti na zostrojenom prototype.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EN elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.