22. 2. 2020  5:02 Etela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh opatrení v oblasti podnikového vzdelávania na podporu kreativity manažérov (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: Proposal of arrangements in business education to support managerial creativity
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Peter Szabó, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Peter Szabó, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia v oblasti podnikového vzdelávania na podporu manažérskej kreativity v priemyselných podnikoch. Po excerpácií teoretických poznatkov študent vykoná kritickú analýzu súčasného stavu podnikového vzdelávania v predmetnom podniku so zameraním na využívanie a podporu manažérskej kreativity, aby získal relevantné dáta pre návrh potrebných opatrení pre zlepšenie tohto stavu. Výsledkom bakalárskej práce budú pragmaticky orientované návrhy pre podporu kreativity a kreatívneho potenciálu manažérov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.