21. 2. 2020  11:26 Eleonóra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh opatrení v oblasti podnikového vzdelávania na podporu kreativity manažérov (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Názov témy anglicky: Proposal of arrangements in business education to support managerial creativity
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Szabó, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Szabó, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia v oblasti podnikového vzdelávania na podporu manažérskej kreativity v priemyselných podnikoch. Po excerpácií teoretických poznatkov študent vykoná kritickú analýzu súčasného stavu podnikového vzdelávania v predmetnom podniku so zameraním na využívanie a podporu manažérskej kreativity, aby získal relevantné dáta pre návrh potrebných opatrení pre zlepšenie tohto stavu. Výsledkom bakalárskej práce budú pragmaticky orientované návrhy pre podporu kreativity a kreatívneho potenciálu manažérov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPP personálna práca v priemyselnom podniku

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.