Oct 15, 2019   3:26 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Marketingová komunikácia organizácie ako nástroj pre vekovo diverzifikovaný trh odberateľov (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: The organization's marketing communication as a tool for an age-diversified consumer market
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Szabó, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia v oblasti marketingovej komunikácie organizácie ako nástroja pre oslovenie / ovplyvňovanie vekovo diverzifikovaného trhu odberateľov priemyselných podnikov. Po excerpácií teoretických poznatkov študent vykoná kritickú analýzu súčasného stavu využívania marketingovej komunikácie v predmetnom podniku so zameraním na využívanie / nevyužívanie odlišných nástrojov marketingovej komunikácie v závislosti od generácií konečných odberateľov, aby získal relevantné dáta pre návrhy a následné zlepšenie súčasného stavu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PPP Personnel Policy in Industrial Plant

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.