May 20, 2019   6:29 p.m. Bernard
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení na vyhodnocovanie a elimináciu nepodarkovosti v podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Title of topic in English: Proposal of arrangements for evaluation and elimination of scrap rate decrease in the company
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Szabó, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na vyhodnocovanie a elimináciu nepodarkovosti v priemyselnom podniku. Po excerpácií teoretických poznatkov študent vykoná kritickú analýzu súčasného stavu využívaných metód a postupov na zisťovanie a vyhodnocovanie nepodarkovosti vo výrobe, aby získal relevantné dáta pre návrhy opatrení pre elimináciu a udržateľné zníženie miery nepodarkovosti v podmienkach vybraného priemyselného podniku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.