20. 11. 2019  20:20 Félix
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh opatrení na vyhodnocovanie a elimináciu nepodarkovosti v podniku (vypísané pre ak. rok 2019/2020)
Název tématu anglicky: Proposal of arrangements for evaluation and elimination of scrap rate decrease in the company
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Peter Szabó, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Peter Szabó, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na vyhodnocovanie a elimináciu nepodarkovosti v priemyselnom podniku. Po excerpácií teoretických poznatkov študent vykoná kritickú analýzu súčasného stavu využívaných metód a postupov na zisťovanie a vyhodnocovanie nepodarkovosti vo výrobe, aby získal relevantné dáta pre návrhy opatrení pre elimináciu a udržateľné zníženie miery nepodarkovosti v podmienkach vybraného priemyselného podniku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PMA priemyselné manažérstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.